Kosten en vergoeding

Doordat Time Auti is aangesloten bij de Coöperatie van Kleinschalige Zorg in Zeeland is Time Auti gecontracteerd met alle Zeeuwse gemeenten. Werkgebied is vooral Walcheren en de Bevelanden. 

 

Trajecten van begeleiding/gespecialiseerde begeleiding worden vergoed, wanneer de gemeente goedkeuring geeft aan het gewenste traject. 

 

ACT Acceptance and Commitment Therapy

 

Acceptance en Commitment Therapy is een cognitieve gedragstherapie waarbij een waardevol leven een doel is, leven naar de waarden die je belangrijk vindt. De gedachten en gevoelens die dat belemmeren pakken we aan door een werkwijze waarbij de cliënt niet veel hoeft te praten, maar in het denken en handelen wordt bijgestuurd. Mindfulness, ontspanning, omgaan met emoties en gevoelens zijn een belangrijk onderdeel van deze therapie die over de hele wereld met succes wordt ingezet. 

De behandeling kan onderdeel van de begeleiding zijn, maar kan ook in een behandeltraject worden aangeboden.  Binnen een ACT-behandeltraject, doorgaans 8 sessies, kan REattach worden ingezet. Een behandeling kost €75,= per uur/sessie, een traject van 8 behandelingen kost €550,= (incl BTW). 

REattach behandeling

 

REattach is een therapievorm waarbij je in 5 sessies een situatie kan beïnvloeden. De cliënt hoeft hierbij zelf niet te praten. De therapeut tapt met de vingers op de handen van de client en stuurt met haar stem de gedachten en gevoelens van de client om deze op een positieve manier te beïnvloeden.

 

REattach helpt bij het ordenen van de chaos in je hoofd, bij het leren om gaan met (nare) emoties en gevoelens, vergroten van zelfvertrouwen, opbouw positiever zelfbeeld, sociale functies, executieve functies.  De behandeling kan onderdeel van de begeleiding zijn, maar kan ook in een behandeltraject REattach worden aangeboden.  Een REattach kan heel goed ook binnen een ACT-traject worden aangeboden. Een behandeling kost €75,= per uur/sessie, een traject van 5 behandelingen kost €350,= (incl BTW). 

 

Ik leer leren

Ik leer leren is een methode gericht op tieners (10-19 jaar). De methode biedt in vijf lessen een inzicht in de leermethode die het best bij een kind past met tips en adviezen over de plek waar je huiswerk maakt, hoe je het best kunt leren en op welke manier het leren het makkelijkst gaat. Hoe ga je om met faalangst, problemen met plannen en organiseren, concentratieproblemen en de best passende leerstijlen . 

 

De methode helpt kinderen goed voorbereiden op het voortgezet onderwijs, maar werkt ook preventief bij dreigend schoolverzuim en -uitval. Met de methode kunnen ook leerlingen die al thuis zitten begeleidt worden terug naar school. Dit laatste biedt Time Auti alleen binnen een intensief begeleidingstraject aan. De lessen kunnen individueel of in groepsverband worden aangeboden. Individueel kan het binnen een begeleidingstraject of in een apart traject "Ik leer leren" van 5 lessen. Een traject in groepsverband of individueel kost €199,00 p.p. (incl werkboek, excl BTW). 

 

AUTISME BEGELEIDINGSHOND

 

Training van uw eigen hond tot autismebegeleidingshond is een op-maat traject. Ik kijk daarbij naar uw situatie. Vraagt u gerust naar de mogelijkheden, kosten en vergoedingen. Dit doe ik in samenwerking met Stichting SAAC. Soms kan een traject gefinancierd worden. 

 

Daarnaast bieden ik samen met Stichting SAAC trainingstraject voor een schoolhond

 


Overige informatie

KvK nr 68873875

Vestigingsnr 000037276190

SKJ code 110026363

AGB code 41419893

Email: icmulder@zeelandnet.nl

Telefoon: 06-25552960

FB pagina: Time Auti

Banknr. NL81 INGB 0654 0434 69