Time Auti is door ziekte tijdelijk gesloten. Ook de wachtlijst is tijdelijk gesloten. 

 

Op dit moment gaan de lopende begeleidingen door of worden vervangen.

We starten waarschijnlijk in September 2023 weer met cliënten van de wachtlijst.

Daarna zal ook de wachtlijst weer open gesteld worden!  

Begeleiding, training en behandeling bij autisme

Door een Autisme Spectrum Stoornis raken mensen sneller overbelast of overprikkeld, ervaren ze moeite in het dagelijks leven en problemen in sociale situaties. 

 

Time Auti biedt behandeling, (gespecialiseerde) begeleiding  en training aan kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en aanverwante problemen om overbelasting en overprikkeling de baas te kunnen, vaardigheden te leren om minder problemen te ervaren door het autisme.

 

Time Auti werkt systeemgericht in de begeleiding, omdat autisme niet alleen lastig is voor de persoon zelf, maar ook voor de (directe) omgeving, zoals gezinsleden en men beïnvloedt elkaar voortdurend.  Praten is vaak erg lastig, waardoor Time Auti juist die methodes gebruikt waarbij praten minder belangrijk is of kan worden getraind. 

 

Daarnaast is het mogelijk dat Time Auti voorlichting geeft op scholen, binnen organisaties die te maken hebben met autisme, in het kader van deskundigheidsbevorderingen of juist in het bieden van praktische handvatten. 

 

Op dit moment is er een behoorlijke wachtlijst voor begeleiding. Verwachting is dat pas begin 2023 nieuwe aanmeldingen aan de beurt zijn om te starten. Tijden na schooltijd zijn daarbij nog lastiger, er is veel vraag naar begeleiding op die tijden. Helaas moeten we daarom ook schoolkinderen tijdens schooltijden begeleiden. Soms begeleiden we in overleg ook op school. Aanmelden kan wel, dan kunnen we vrijblijvend kennismaken. Starten met nieuwe (individuele of gezins-) begeleiding kan pas begin 2023.  

 

We zijn momenteel aan het oriënteren op het begeleiden in kleine groepen, zodat we meer kinderen, jongeren, volwassenen en ouders kunnen begeleiden. Hierdoor zouden we de wachtlijst wat in bedwang kunnen houden. In het najaar start daarom een cursus voor ouders van kinderen met autisme. Wil je deelnemen, dan kun je je aanmelden bij Time Auti.  Ook werkt Time Auti intensiever samen met collega-begeleiders met dezelfde expertise, om de wachtlijst op te lossen. 

 


Wij gaan voor 100% autismevriendelijk. Dat doen we door kennis van en over autisme uit te dragen, mensen voor te lichten op de scholen en het werk van onze cliënten. We begeleiden en ondersteunen mensen met autisme op een passende wijze om ze zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen en te functioneren in de maatschappij. Dit doen we vanuit een visie en missie Vanuit Autisme Bekeken (www.vanuitautismebekeken.nl)