Begeleiding, training en behandeling bij autisme

Door een Autisme Spectrum Stoornis raken mensen sneller overbelast of overprikkeld, ervaren ze moeite in het dagelijks leven en problemen in sociale situaties. 

 

Time Auti biedt behandeling, (gespecialiseerde) begeleiding  en training aan kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en aanverwante problemen om overbelasting en overprikkeling de baas te kunnen, vaardigheden te leren om minder problemen te ervaren door het autisme.

 

Time Auti werkt systeemgericht in de begeleiding, omdat autisme niet alleen lastig is voor de persoon zelf, maar ook voor de (directe) omgeving, zoals gezinsleden en men beïnvloedt elkaar voortdurend.  Praten is vaak erg lastig, waardoor Time Auti juist die methodes gebruikt waarbij praten minder belangrijk is of kan worden getraind. 

 

Daarnaast is het mogelijk dat Time Auti voorlichting geeft op scholen, binnen organisaties die te maken hebben met autisme, in het kader van deskundigheidsbevorderingen of juist in het bieden van praktische handvatten. 

 

Op dit moment is er een behoorlijke wachtlijst voor begeleiding na schooltijd. Verwachting is dat pas in 2022 tijden na schootlijd vrij komen. Voor andere momenten is op korte termijn ruimte. Aanmelden kan wel, dan kunnen we alvast vrijblijvend kennismaken. Starten kan dan nog niet. 

 

Sinds medio juli 2021 is Time Auti verhuisd naar Energieweg 11, 4382 WW Vlissingen. 

 


Wij gaan voor 100% autismevriendelijk. Dat doen we door kennis van en over autisme uit te dragen, mensen voor te lichten op de scholen en het werk van onze cliënten. We begeleiden en ondersteunen mensen met autisme op een passende wijze om ze zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen en te functioneren in de maatschappij. Dit doen we vanuit een visie en missie Vanuit Autisme Bekeken (www.vanuitautismebekeken.nl)