Helaas is er een lange wachtlijst voor individuele begeleiding.

Op dit moment kan ik met nieuwe aanmeldingen niet meer starten in 2024, met de mensen die nu op de wachtlijst staan en groepsbegeleiding nog wel. 

Wij gaan voor 100% autismevriendelijk. Dat doen we door kennis van en over autisme uit te dragen, mensen voor te lichten op de scholen en het werk van onze cliënten. We begeleiden en ondersteunen mensen met autisme op een passende wijze om ze zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen en te functioneren in de maatschappij. Dit doen we vanuit een visie en missie Vanuit Autisme Bekeken (www.vanuitautismebekeken.nl) 

Begeleiding, training en behandeling bij autisme


Mijn naam is Inge Mulder, specialist in autisme door studie, werk en eigen ervaring.

 

 Na jarenlange ervaring in de jeugdhulpverlening, gezinshulpverlening en werken in het speciaal onderwijs, heb ik al mijn kennis gebundeld in een aanbod van begeleiding, behandeling en training, specifiek gericht op kinderen, jongeren én volwassenen met autisme. De specialisatie is begonnen toen ik ruim achttien jaar geleden ontdekte dat mijn dochter een vorm van autisme had en later kreeg ook mijn zoon die diagnose. Een erfenis van hun vader, mijn toenmalige echtgenoot. Ik werkte toen in de jeugdhulpverlening en kon veel gerichte opleidingen volgen, deed veel werkervaring op, omdat ik me vooral richtte op de gezinnen waar kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis waren. Daarnaast heb ik alle boeken gelezen die ik kon vinden en heb ik het internet afgezocht naar tips en adviezen in de opvoeding, want dat ging in mijn gezin niet vanzelf. Na enkele jaren kon ik mijn specialistische kennis inzetten in het speciaal onderwijs voor kinderen en jongeren met Autisme en mocht ik een rol spelen in de implementatie van de wet op Passend Onderwijs in de regio waar ik woon voor het voortgezet onderwijs. Diverse opleidingen, mijn werkervaring en mijn persoonlijke ervaringen hebben gemaakt dat ik inmiddels expert ben op het gebied van autisme. Naast begeleiding/(jeugd-)hulpverlening bied ik ondersteuning binnen een gezin en diverse therapieën en trainingen die het leven met autisme vergemakkelijken.  

 

Toen ik op zoek ging naar begeleiding voor mijn kinderen, was er niet veel mogelijk. Uiteindelijk heb ik het zelf geleerd en opgelost en heb ik me voorgenomen, wanneer ik daar de gelegenheid voor zou krijgen, ik dat aanbod zou creëren. Ik heb aan den lijve ondervonden waar je tegenaan kunt lopen als ouder, maar ook een kind, waardoor ik weet waar de behoefte ligt. Ook hoorde ik diezelfde zoektocht bij mensen om mij heen, waardoor ik extra gemotiveerd raakte om me verder te verdiepen in autisme en de begeleidingsmogelijkheden.

 

In 2017 startte ik  als ZZP'er met Time Auti, naast een baan. Inmiddels is Time Auti zo gegroeid dat ik me alleen kan bezig houden met wat ik fijn vind en waar ik goed in ben. Alle kennis en ervaring zet ik nu in via Time Auti. Door de positieve ervaringen in de contacten, de successen die de kinderen ervaren en de ontlasting die ik ouders kan bieden word ik zó blij. Ik heb nog veel dromen en plannen voor uitbreiding van de mogelijkheden van begeleiding binnen Time Auti en hoop ze allemaal waar te maken. Inmiddels heb ik met een collega (Monique van Manen, Praktijk L'Euq in Goes) een opleidingsprogramma voor autismebegeleidingshonden ontwikkeld; AutiDOG. Hiermee maken we het mogelijk dat mensen met autisme in aanmerking  komen voor een eigen autismebegeleidingshond. We trainen  en begeleiden de mensen daarbij altijd in een combinatie. Het trainen met en van honden in combinatie met het begeleiden van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme is heel erg fijn om te mogen doen. 

 

In de afgelopen jaren ben ik in mijn praktijk veel heftige situaties tegen gekomen, autisme gerelateerd. Door het langdurig overleven met autisme komen mensen  situaties met klachten als traumatische ervaringen, depressie en suicidale gedachten, autisme gerelateerd. Extreme behoefte aan grip vanuit autisme kan resulteren in eetstoornissen en dwanghandelingen. Ook daarin biedt Time Auti specialistische begeleiding. 

 

De gevolgen van autisme kunnen zwaar zijn voor d epersoon zelf, maar ook voor de mensen om hen heen. Time Auti begeleidt dan ook gezinnen, echtparen, families, teams in werk en sport, klassen en scholen, met succes. 

 

In de basis ben ik maatschappelijk werkster, heb ik een opleiding tot sportmasseur, heb ik de eerste jaren van de opleiding tot fysiotherapeut en Mensendiecktherapeut doorlopen en ben ik gediplomeerd kynologisch instructeur, waardoor ik een zeer breed aanbod in basismethodes heb die met elkaar een succesvolle formule opleveren in de begeleiding van autisme en aanverwante problemen. Onlangs zijn daar diploma's tot ACT-therapeut, REattach therapeut en Sensorische Integratie-begeleider aan toegevoegd en ben ik gediplomeerd trainster "Ik leer leren". Begin 2024 hoop ik mijn opleiding trauma-begeleiding af te ronden met EMDR voor mensen met autisme. 

 

Het feit dat ik naast veel kennis en ervaring door werk en studie ook als ouder aan den lijve heb ervaren wat autisme voor een effect kan hebben op kinderen en hun omgeving, maakt dat ik écht begrijp waar het over gaat.  Ik ken veel verschillende opvoedproblemen en heb ook al veel oplossingen bedacht voor probleemsituaties in andere gezinnen. De ervaringsdeskundigheid levert extra begrip voor de situaties die zich voor doen, waar mensen zonder die ervaring vaak niet begrijpen hoe intens het kan zijn in een gezin of voor iemand met autisme. 

 

In 2023 trof mij een ernstige ziekte, borstkanker. Dit jaar moest ik dan ook vooral op mijn genezing richten en kon in dat jaar geen nieuwe cliënten begeleiden.  Deze ervaring, het ondersteunen van mijn eigen kinderen en de kinderen in de praktijk in vergelijkbare situaties, voeg ik toe aan mijn ervaringen die ik in kan zetten binnen de begeleiding van Time Auti.