Acceptance en Commitment Therapy is een cognitieve gedragstherapie waarbij een waardevol leven een doel is, leven naar de waarden die je belangrijk vindt. De gedachten en gevoelens die dat belemmeren pakken we aan door een werkwijze waarbij de cliënt niet veel hoeft te praten, maar in het denken en handelen wordt bijgestuurd. Mindfulness, ontspanning, omgaan met emoties en gevoelens zijn een belangrijk onderdeel van deze therapie die over de hele wereld met succes wordt ingezet. 

De behandeling kan onderdeel van de begeleiding zijn, maar kan ook in een behandeltraject worden aangeboden.  Binnen de begeleiding kan ook ACT worden ingezet. Begeleiding wordt vergoed via uw gemeente. 

Overige informatie

Weerbaar Communiceren voor pubers!

 

REattach is een therapievorm waarbij je in 5 sessies een situatie kan beïnvloeden. De cliënt hoeft hierbij zelf niet te praten. De therapeut tapt met de vingers op de handen van de client en stuurt met haar stem de gedachten en gevoelens van de client om deze op een positieve manier te beïnvloeden.

 

REattach helpt bij het ordenen van de chaos in je hoofd, bij het leren om gaan met (nare) emoties en gevoelens, vergroten van zelfvertrouwen, opbouw positiever zelfbeeld, sociale functies, executieve functies.  De behandeling kan onderdeel van de begeleiding zijn, maar kan ook in een behandeltraject REattach worden aangeboden.  Een REattach kan heel goed ook binnen een ACT-traject worden aangeboden. REattach kan ook binnen de begeleiding worden aangeboden, die wordt vergoed door de gemeente. 

 

Ik leer leren is een methode gericht op tieners (10-19 jaar). De methode biedt in vijf lessen een inzicht in de leermethode die het best bij een kind past met tips en adviezen over de plek waar je huiswerk maakt, hoe je het best kunt leren en op welke manier het leren het makkelijkst gaat. Hoe ga je om met faalangst, problemen met plannen en organiseren, concentratieproblemen en de best passende leerstijlen . 

 

De methode helpt kinderen goed voorbereiden op het voortgezet onderwijs, maar werkt ook preventief bij dreigend schoolverzuim en -uitval. Met de methode kunnen ook leerlingen die al thuis zitten begeleidt worden terug naar school. Dit laatste biedt Time Auti alleen binnen een intensief begeleidingstraject aan. De lessen kunnen individueel of in groepsverband worden aangeboden. Individueel kan het binnen een begeleidingstraject. In 2021 heeft Time Auti een eigen praktijk ruimte waar ook groepstrainingen, gericht op jongeren met autisme, worden aangeboden. 

 

Ik ben vanwege opleiding en werkervaring geregistreerd bij het SKJ. Dit is een kwaliteitsregister voor mensen die werken binnen de jeugdhulpverlenig. Via de SKJ is ook het tuchtrecht geregeld. 

Overige informatie

KvK nr 68873875

Vestigingsnr 000037276190

SKJ code 110026363

AGB code 41419893

Email: icmulder@zeelandnet.nl

Telefoon: 06-25552960

FB pagina: Time Auti

Banknr. NL81 INGB 0654 0434 69

 

Privacy Verklaring kunt u opvragen.

 

Bezoek- en postadres:

Energieweg 11

4382 WW Vlissingen


De puberteit is een lastige periode voor de pubers zelf en hun omgeving. Het puberbrein ontwikkelt in een razend tempo, de identiteit wordt neergezet, de puber wil meer zelfstandigheid, maar kan vanuit autisme bijvoorbeeld heel lastig los laten of los komen van ouders, ze hebben vanuit hun autisme nog vaak de behoefte aan de ondersteuning. Dat levert in hun hoofd veel meer frustraties op dan bij een puber zonder autisme. Binnen de begeleiding, maar in 2021 ook in groepstrainingen, leren de pubers en hun ouders hoe ze dit het beste kunnen oppakken, krijgen ze tools en tips, waardoor het makkelijker wordt en men elkaar beter kan begrijpen. 

Doordat Time Auti is aangesloten bij de Coöperatie van Kleinschalige Zorg in Zeeland (CKZ in Goes) is Time Auti gecontracteerd met alle Zeeuwse gemeenten. Werkgebied is Walcheren en de Bevelanden. De begeleiding en behandeling vindt vooral plaats in de praktijk in Vlissingen, maar ook ambulante begeleiding behoort tot de mogelijkheden. 

 

Trajecten van begeleiding/gespecialiseerde begeleiding worden vergoed, wanneer de gemeente goedkeuring geeft aan het gewenste traject. 

 

Time Auti valt via lidmaatschap bij de CKZ onder het samenwerkingsverband S.L.I.M. wat complete jeugdhulpverlennig inricht binnen Zeeland. 

Zoönosen verklaring

De honden die binnen Time Auti worden ingezet worden jaarlijks gecontroleerd op zoönosen, dat zijn "op-mensen-overdraagbare-ziektes". Ook worden ze jaarlijks volledig gecontroleerd op gezondheid. Hierdoor kunnen deze honden op een positieve manier worden ingezet voor cliënten. 

ACT Acceptance and Commitment Therapy

REattach behandeling

Ik leer leren