Nieuws vanuit Time Auti

Door ziekte is Time Auti helaas tijdelijk gesloten. De verwachting is dat ik per 06-02-2023 weer enigzins bereikbaar ben en enige tijd later ook weer kan werken. Alle nieuws hierover kunt u hier en op de facebook pagina van Time Auti terug vinden.

 

Cliënten van Time Auti en mensen op de wachtlijst worden persoonlijk geïnformeerd. 

 

Uw mail, whatsapp en andere berichten worden beantwoordt zodra ik weer aan het werk kan. 

 

Alle lopende trajecten zijn ondergebracht en gefaciliteerd met vervanging en overbruggingsplannen. 

 

Momenteel is het door deze omstandigheden helaas niet mogelijk als nieuwe klant aan te melden.  De wachtlijst die er reeds is reikt tot na de zomer 2023. Zodra we in februari/maart weer starten zullen verschillende cliënten van de wachtlijst kunnen starten met begeleiding en zal de wachtlijst weer open gesteld worden. 

 

 

 

 

Opleidingsprogramma AutiDOG

Time Auti en Coaching praktijk L'Euq hebben samen een nieuw opleidingsprogramma geschreven voor de opleidings van autismebegeleidingshonden.   Inmiddels werken we met dit fijne programma en doen dit in individuele trainingsmomenten en groepstrainingen als dat mogelijk is voor de deelnemer. 

Doordat we onze opleiding combineren met begeleiding is een autismebegeleidingshond voor meer mensen toegankelijk. Vraagt u naar de mogelijkheden.