Nieuws vanuit Time Auti

In december 2023 gaat de wachtlijst voor begeleiding binnen Time Auti weer open!! 

 

 

U kunt hiervoor mailen (inge@timeauti.nl).

 

Ook kunt u bij uw gemeente aangeven dat u behoefte heeft aan gespecialiseerde begeleiding, daarbij mag u een voorkeur aangeven voor Time Auti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opleidingsprogramma AutiDOG heeft een nieuwe website: www.autidog.nl 

Time Auti en Coaching praktijk L'Euq hebben in 2022 samen het opleidingsprogramma AutiDOG ontwikkeld, op basis van jarenlange ervareingen bij andeere hulphonden-scholen en hu werk als kynologisch instructeur. Het is een opleidingsprogramma voor de teamtraining van een hulphond voor autisme.  Inmiddels werken we met dit fijne programma en doen dit in individuele trainingsmomenten en groepstrainingen als dat mogelijk is voor de deelnemer. 

Doordat we onze opleiding combineren met begeleiding is een autismebegeleidingshond voor meer mensen toegankelijk. Vraagt u naar de mogelijkheden. 

 

De wachtlijst voor dit opleidingsprogramma gaat ook in december 2023 weer open. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar inge@timeauti.nl.

 

Woont u in de omgeving van Goes, dan adviseer ik u zich aan te melden bij mijn collega in Goes, Monique van Manen. Praktijk LÉuq www.leuqcoaching.nl

Vanaf januari 2024 zal binnen Time Auti ook begeleiding en behandeling (met EMDR) worden aangeboden voor trauma's bij mensen met autisme. 

Vanwege autisme ervaren mensen situaties sneller en vaker als traumatisch, maar ook ervaren mensen met autisme trauma's heftiger door de bijzondere manier van waarnemen en verwerken van prikkels en informatie.