Zodra een groep gevuld is kunnen we starten met de volgende groepsbegeleiding tot en met 18 jaar: (voor volwassenen is helaas nog geen groepsaanbod, daar begeleid ik individueel, uiteraard kan men wel deelnemen aan de themagerichte bijeenkomsten)

 • ACT voor jongeren (met ASS/HSP) die (bijna) zijn uitgevallen op school en werk, maar weer aan de slag willen voor een positieve toekomst. Acht sessies met leeftijdsgenoten in eenzelfde situatie; groepsgrootte 4-6 deelnemers. Deze groeps tart als er 4 deelnemers zijn aangemeld. 
 • Groepsbegeleiding op leeftijd, leren omgaan met ASS.
 • Psycho-educatie in 5 groepssessies
 • SOVA-training en weerbaarheid bij ASS: 5 sessies op maat ingericht (individueel of in kleine groep)
 • Ouderbegeleiding en lotgenotencontact
 • Brusjes-groepen; broertjes en zusjes van kinderen/jongeren met ASS ontmoeten elkaar en ondernemen leuke activiteiten.
 • Thematisch gerichte bijeenkomst voor mensen met ASS/HSP, ouders en/of brusjes. Thema kan vooraf worden bepaald of op vraag en op maat worden ingericht.

Te denken valt aan:

·         prikkelgevoeligheid bij ASS, sensorische integratieproblemen

·         eetproblemen bij ASS/HSP,

·         energiebalans bij ASS/HSP,

·         onderwijsproblemen bij ASS/HSP,

·         naar het voortgezet onderwijs met ASS, obv Leren Leren.

·         Een gezin met ASS

·         TOM-training bij ASS

 Bij diverse thema’s kunnen deskundigen ingezet om mogelijkheden toe te lichten, zoals iemand uit het (speciaal) onderwijs, diëtist/voedingsdeskundige, etc 

 

 TeamDogs groepstraining

De cliënten van Time Auti die met hun hond trainen via Stichting TeamDogs kunnen op de volgende zaterdagen (mits het weer dat toe laat) deelnemen aan de gratis groepstraining, ter voorbereiding op de jaarlijkse examens: vooraf aangeven of je aan zult sluiten! 

 

 • Zaterdag 25 september 2021, 11:00 uur
 • (Zaterdag 23 oktober 2021, 11:00 uur Boundary Games voor €10,00)
 • Zaterdag 4 december 2021, 11:00 uur
 • bij voldoende deelname gaan we in 2022 verder. 

 

Hondentraining: puppy- en basis gehoorzaamheidstraining

Op vrijdag 1 oktober 2021 start een nieuwe puppy-cursus, gevolgd door een basis gehoorzaamheidstraining voor mensen. Hieraan zal ook pup June deelnemen! 

De training bestaat uit 6x puppy-training en 6x basis gehoorzaamheidstraining. Deze trainingen zijn op vrijdagavond 19:00 uur. Deze cursus is bedoeld voor mensen met autisme die niet naar een reguliere hondenschool kunnen. De trainingen zijn in Vlissingen, op het trainingsveld van Time Auti: Energieweg 11, 4382 WW Vlissingen. Er kunnen maximaal 3(-4) pups deelnemen (nog 2 plekken beschikbaar). De laatste trainingsdatum is dan 17 december 2021. 

 

 

Les spelen met je hond om aandacht te trainen

Try out voor "Boundary Games" op zaterdag 23 oktober 2021  om 11:00 uur.

Bij uitstek geschikt voor de koppels die trainen via Stichting TeamDogs, maar ook voor andere mensen toegankelijk. Deelname is €10,00 (try-out-tarief), maximaal 5 deelnemende honden: inschrijving noodzakelijk. Bij voldoende belangstelling zullen deze lessen in 2022 vaker aangeboden worden.