Aanbod

Time Auti leert kinderen, jongeren en volwassenen met autisme (en aanverwante problemen) hoe ze minder last krijgen van hun autisme, hoe ze bijvoorbeeld om kunnen gaan met al die prikkels om hen heen, biedt handvatten en leert vaardigheden om zich beter staande te houden in deze maatschappij; sociale vaardigheden, communicatieve vaardigheden, en leert hen makkelijker omgaan met veranderingen en stress. 

 

Time Auti hanteert hiervoor verschillende methodes die hebben bewezen een positief effect te hebben op mensen met autisme.

 

Begeleiding: individueel, per gezin of in een (kleine) groep, net wat het beste past!

 • Psycho-educatie (Time Auti heeft hiervoor een eigen app ontwikkeld die aan clienten beschikbaar wordt gesteld)
 • Mindfulness bij autisme, meditatie, ontspanningsoefeningen om beter de baas te zijn over gevoelens en emoties. Zeer effectief bij depressieve klachten, angsten, stress, spanning en prikkel(over-)gevoeligheid.
 • Coaching ADL en leeftijdspecifieke situaties; leren omgaan met de dagelijkse situaties waar problemen worden ervaren, praktische vaardigheden, maar ook beleving en gevoel. 
 • Specifieke bewegingen/sensorische aanpak, massages en oefeningen voor een betere lichaamsbeleving en sensorische integratie, wat een positief effect heeft op beleving, gevoelens, emoties en motoriek. Beter om gaan met zintuiglijke problemen bij eetproblemen bijvoorbeeld. 
 • Prikkelverwerkende activiteiten actief/passief en leren om gaan met diverse prikkels.
 • TAD: therapie/begeleiding met een therapiehond van Time Auti
 • AAD: activiteiten met assistentie van een therapiehond van Time Auti
 • Zelfstandigheidstraining bij jongeren en volwassenen
 • Opvoedondersteuning en ouderbegeleiding 

Behandeling: individueel of in een (kleine) groep.

Time Auti biedt ACT-behandelingen en Reattach-behandelingen aan, eventueel ook binnen de begeleiding. Hiervoor is een erkende opleiding doorlopen, met een specialisatie op autisme en andere stoornissen voor de Reattach. Deze behandelmethodes, apart en in combinatie, leveren veel winst op voor mensen met autisme. Het zijn methodes waarbij weinig gepraat hoeft te worden en waar het effect snel bereikt kan worden. De methodes dragen bij aan een verbetering van de executieve functies, sociale flexibiliteit en centrale coherentie. 

Vanaf januari 2024 kan ook trauma-begeleiding en -behandeling (met EMDR) worden aangeboden, alles gespecialiseerd in autisme.

 

Training: 

 • Ik leer leren: via Time Auti kunnen leerlingen uit groep 8 basisschool, voortgezet onderwijs en MBO/HBO-onderwijs getraind worden in het leren leren. Hoe voorkom je dat je in de loop van je schoolloopbaan vast loopt, die het leren in het voortgezet onderwijs makkelijker maakt door handvatten en technieken van leren. De training helpt ook bij angsten, motivatieproblemen en andere voorkomende situaties waardoor de schoolgang kan stagneren/stagneert. Individueel binnen de begeleiding of in klein groepsverband.
 • TOM-training: verbeteren "Theory of Mind", individueel of in klein groepsverband.
 • Training van een eigen autismebegeleidingshond 
 • Hondentraining, basis puppy- en basis gehoorzaamheidstraining, in een veilige omgeving waar een op autisme-aangepaste manier gecommuniceerd en geleerd wordt. Individueel of in kleine groepjes. 

Eenmaal per maand, op zaterdagochtend kan een vorm van dagbesteding/ groepsbegeleiding worden aangeboden in een kleine groep (1-3 deelnemers). Te denken valt aan activiteiten in en rond de tuin, training en verzorging van de therapiehonden, wandelingen en activiteiten met de therapiehonden en ontspannende of juist activerende activiteiten onder profesionele begeleiding, gespecialiseerd in ASS/HSP, waarbij een vaste structuur, passende en duidelijke communicatie een veilige situatie bieden voor kinderen en jongeren met ASS/HSP. 

 

Time Auti is er voor de persoon met autisme, maar ook voor de gezinsleden daar omheen. Ouders, broertjes en zusjes kunnen ook "last" hebben van het autisme in het gezin. Ouders kunnen ontlast worden, broertjes en zusjes kunnen even uit de situatie thuis. Maar ook in ouderbegeleiding en brusjes-begeleiding kunnen kennis en vaardigheden worden aangeleerd zodat ook zij minder "last hebben van het autisme" in het gezin. Time Auti zoekt naar een balans in draagkracht en draaglast op een manier die bij het gezin past. Dit aanbod is ook geschikt voor aanverwante problematieken zoals hoogsensitiviteit, psychosomatische klachten en andere spanningsklachten door stress, overbelasting en overvraging. 

 

Naast de inzet van een autismebegeleidingshond kan ook een eigen hond getraind worden tot autismebegeleidingshond. Time Auti traint deze honden in Zeeland. Een hulphond kan veel betekenen voor iemand met autisme. 

 

Doel is mensen handvatten te bieden voor de toekomst, zodat ze zelf verder kunnen.